Powrót

19 sierpnia
BŁ. JORDANA Z PIZY, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne

     Jordan urodził się około 1260 roku w Rivalto, we Wloszech. Habit przyjął w klasztorze św. Katarzyny w Pizie. Zostawił po sobie pamięć sławnego kaznodziei, który wielu nawrócił. Umiał w swoich kazaniach łączyć głęboką wiedzę z prostotą przekazu. Głosząc Słowo Boże w języku narodowym, podobnie jak Dante Alighieri, przyczynił się do uformowania języka włoskiego. Zmarł w Piacenzy 19 sierpnia 1311 roku. Papież Grzegorz XVI zatwierdził jego kult 23 sierpnia 1833 roku.

Teksty wspólne o pasterzach.


Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Jordana sługą godnym głoszenia Ewangelii dzięki uczciwemu życiu i łagodnym obyczajom, spraw, abyśmy naśladując go w służbie Twojego słowa, * gorliwie zabiegali o zbawienie ludzi i mogli otrzymać nagrodę życia wiecznego. Przez naszego Pana.