Powrót

9 sierpnia
BŁ. JANA Z SALERNO, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne

     Jan urodził się w Salerno w 1190 roku. Już jako kapłan, pod wpływem kazań bł. Reginalda, w 1219 roku wstąpił do dominikanów. Św. Dominik mianował go przeorem klasztoru we Florencji. Wiele trudu poświęcił obronie wiary katolickiej. Zmarł w 1242 roku. Papież Pius VI zatwierdził jego kult 2 kwietnia 1783 roku.

Teksty wspólne o pasterzach.


Modlitwa

Boże, Ty dla wzrostu wiary uczyniłeś błogosławionego Jana znakomitym głosicielem Twego słowa, spraw za jego wstawiennictwem, aby sercem przyjęta wiara prowadziła nas do usprawiedliwienia, * a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Przez naszego Pana.