Powrót

12 czerwca
BŁ. STEFANA BANDELLEGO, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne

     Stefan Bandelli, dobry mówca i pracowity apostoł, którego zwano nowym Pawłem, urodził się w 1369 roku niedaleko Aleksandrii, we Włoszech. Wstąpił do Zakonu i nauczał filozofii i teologii na uniwersytecie w Pawii, a sławę zyskał jako znakomity kaznodzieja i spowiednik. Zmarł 11 lipca 1450 roku. Papież Pius IX zatwierdził jego kult 21 lutego 1856 roku.


Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Stefana sławnym głosicielem Ewangelii, aby sprowadzał błądzących na drogę zbawienia,spraw przez jego zasługi i przykład, abyśmy ściśle zjednoczeni z Chrystusem w naszych pracach, * zasłużyli na nagrodę obiecaną tym, którzy trudzą się dla Twojego królestwa. Przez naszego Pana.