Powrót

20 lutego
BŁ. KRZYSZTOFA Z MEDIOLANU, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne

      Krzysztof urodził się około 1410 roku w Mediolanie. Wstąpiwszy do Zakonu, całkowicie oddał się wędrownemu kaznodziejstwu, mając za wzór św. Wincentego Ferreriusza. Przez surowe życie i ścisłe zjednoczenie z Chrystusem zasłużył sobie na stwierdzenie współczesnych, że „nosił Chrystusa nie tylko w swoim imieniu (Christoforus), ale także w sercu i na ustach”. Był magistrem nowicjuszy, dla których napisał dzieło „De servitute Dei”. Zmarł w Tagii, w marcu 1484 roku. Jego kult, który trwał od czasu jego śmierci, został zatwierdzony 3 kwietnia 1875 roku przez papieża Piusa IX.

Teksty wspólne o pasterzach.


Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Krzysztofa wiernym głosicielem Twojego Słowa wśród różnych narodów oraz wytrwałym sługą Twojej łaski,spraw, prosimy, abyśmy, dzięki jego zasługom i przez naśladowanie jego życia * mogli z pełnym zaangażowaniem umysłu i serca nieść innym Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.