Powrót

16 lutego
BŁ. MIKOŁAJA PAGLII, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne

      Mikołaj Paglia urodził się pod koniec XII wieku w Giovinazzo, we Włoszech. Studiował w Bolonii. Gdy usłyszał o św. Dominiku, zapragnął życia doskonałego i natychmiast przyjął z jego rąk habit oraz polecenie głoszenia Słowa Bożego. Został niestrudzonym towarzyszem apostolskich wędrówek św. Dominika. Nazywano go „najłaskawszym kaznodzieją”. Wyróżniał się prawością i łagodnością. Zasłużył się również w badaniach nad Pisma Świętego i w przygotowaniu konkordancji biblijnej. Zmarł w Perugii w 1256 roku. Papież Leon XII zatwierdził jego kult 26 marca 1828 roku.

Teksty wspólne o pasterzach.


Modlitwa

Panie, wlej w nas łaskawie ducha błogosławionego Mikołaja,którego obdarzyłeś niezwykłą łaską głoszenia Twojego słowa w trosce o zbawienie bliźnich, * abyśmy dzięki jego modlitwom zostali utwierdzeni w tym samym świętym powołaniu. Przez naszego Pana.