Powrót

3 lutego
BŁ. BARTŁOMIEJA CERVERIEGO, KAPŁANA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne

      Bartłomiej Cerveri urodził się w Saviliano, we Włoszech, około 1420 roku. Tam też wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Wytrwale oddawał się studiom Pisma Świętego. W 1452 roku został doktorem, a zarazem profesorem uniwersytetu w Turynie. Wyróżniając się wiedzą teologiczną i posługą apostolską, otrzymał urząd inkwizytora. Walczył w obronie wiary i męczeństwem 21 kwietnia 1466 roku potwierdził przekazywaną przez siebie naukę. Papież Pius IX zatwierdził jego kult 22 września 1853 roku. Ciało jego spoczywa w Cervéri.

Teksty wspólne o jednym męczenniku, albo o pasterzach.


Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Bartłomieja znakomitym obrońcą wiary i wywyższyłeś go nagrodą męczeństwa,spraw, abyśmy przez jego zasługi i przykład, zawsze swój krzyż nosili, * i razem z nim zasłużyli na udział w Twojej chwale. Przez naszego Pana.